پاییز...

برای من که دلم چون غروب پاییزاست صدای گرم توازدورهم دل انگیزاست... ----------------------------------------------- -عذرتقصیربابت این غیبت نسبتا"طولانی.گاهی آدم قدرنعمت هایش راوقتی خوب می ... ادامه مطلب
/ 37 نظر / 277 بازدید
تیر 93
1 پست
شهریور 92
3 پست
مرداد 92
1 پست
مهر 91
1 پست
خرداد 91
1 پست
اسفند 90
1 پست
دی 90
2 پست
آذر 90
5 پست
آبان 90
7 پست
مهر 90
7 پست
شهریور 90
9 پست
مرداد 90
9 پست
تیر 90
3 پست
خرداد 90
8 پست
اسفند 89
8 پست
بهمن 89
11 پست
دی 89
8 پست
آذر 89
7 پست
آبان 89
4 پست
مهر 89
9 پست
شهریور 89
11 پست
مرداد 89
7 پست
تیر 89
8 پست